یادبود اردوی تفریحی برغان

افتتاحیه ی طرح تابستانه ی کانون های فرهنگی تربیتی

🔹کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
🔹کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی            
🔶مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)   
🔶محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

اردوی برغان تابستان98