وقتی به واسطه افزایش سطح معرفت هدف آدمی اصلاح شود،روحیات خود به خود تغییر می کنند!!!
همین که انسان خودش را شناخت و جایگاه خود را در عالم دانست،مجموعه ای از صفات در درونش شکل میگیرد.یکی از ارکان پیشرفت ((امید))است
انسان های معمولی امیدشان را بر اساس آمار و ارقام و تجربه ها معمولا رقم میزنند،وقتی که جایی تجربه ها موفق نبود پس از چند شکست پی در پی فورا ناامید می شوند،اما مومن که معرفت خود را افزایش داده،در اوج مشکلات همیشه حال امید در قلب دارد و همیشه مطمئن و آرام گام برمی دارد.

|حجت الاسلام والمسلمین جواد عزیزیان|

|امید حاصل هدف متعالی|