|تلاش و انگیزه دستاورد هدف عالی|

نمونه دیگری از خصوصیات رفتاری که با تغییر نگرش ها و هدف تغییر می کند به شدت به آن نیازمند هستیم روحیه تلاش و جهاد است
یعنی داشتن انگیزه های قوی برای حرکت کردن در مسیر تکامل.
وقتی انسان هدفش در زندگی دنیا،امور دنیایی باشد،عطشش زود فرو می نشیند و به راحتی با رسیدن به برخی از مسائل دنیوی آرام می شود.
یعنی آن جوشش و خروشش از بین می رود یا در مقابل فشارها زود خسته می شود چون یک حقیقتی قرارتر از این امور دنیا نمی بیند که پر تلاش و خستگی ناپذیر شود.
اما کسی که به واسطه افزایش معرفت،هدفش متعالی شد یعنی خدا و آخرت شد،بی قیمتی این عالم دنیا را درک کرده و عظمت عالم ملکوت را می فهمد،آنوقت همیشه انگیزه جهاد و تلاش و کوشش در وجودش زنده است،همیشه نشاط دارد،حس خستگی در کار برای او معنا ندارد
به قول شهدا کار برای خدا خستگی نداره چون برای هدف عالی خداست خستگی نداره.
اگه خسته شد دوباره تامل می کند که من نیستم و از کجا آمده ام و بهر چه آمده ام و کجا خواهم رفت؟ یا خداوند در عالم چه می کند؟
وقتی به آنها توجه می کند دوباره انگیزه پیدا میکند و احساس می کند که این دو روز دنیا جای کسالت و تنبلی نیست.
پس بنابراین ریشه اصلی روحیه جهادی خدا محوری است و خدا محوری ریشه ی اصلی اش در آن بعد معرفتی است.
تا معرفت را افزایش ندهیم،مجاهد تربیت نم شویم. البته ممکن است انسان ها گاهی تحت تاثیر زمان و شرائط شور و حالی پیدا کنند و روحیه جهادی داشته باشند اما چون پایه اش معرفتی نمی شود،موقتی است و این روحیه زائل میشود آن حس جهادی،جاودانه و همیشگی است که برخواسته از یک شناخت استوار در درون انسان باشد و با اوست که انسان می تواند مومنینی را تربیت کند که حقیقتا مجاهد فی سبیل الله چه در جهاد اصغر چه جهاد اکبر چه جهاد فرهنگی باشند.

|حجت الاسلام والمسلمین جواد عزیزیان|

|تلاش وانگیزه دستاورد هدف عالی|