برای اینکه هدف کامل و صحیح و حقیقی داشته باشیم و در راستای آن هدف قدم برداریم،باید معرفت و شناخت خود رو افزایش دهیم،آن وقت است که تازه موتور محرک انسان به حرکت در می آید و انسان متوجه می شود چقدر زحمت کشیده،زحمت هایی که همگی در جازدن بوده و به جای اینکه به طرف قله صعود کند در همان سطحی که قرار داشته دور کوه می چرخیده ولی بالاتر نمی رفته است.

|حجت الاسلام والمسلمین جوادعزیزیان|

 

|قله ی معرفت|