1398/09/01
1398/09/01
1398/09/08
1398/09/08
1398/09/15
1398/09/15
1398/09/22
1398/09/22
کانون نورالهدی
1398/09/29
کانون عشاق الرضا
1398/09/29

📌 برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
🔹کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
🔹کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
🔶مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
🔶محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی وفوتسال آذرماه1398