کانون نورالهدی
1398/10/06
کانون عشاق الرضا
1398/10/06
کانون نورالهدی
1398/10/20
کانون عشاق الرضا
1398/10/20
کانون عشاق الرضا
1398/10/27
1398/10/27

📌 برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
🔹کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
🔹کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
🔶مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
🔶محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی و فوتسال دی ماه1398