کانون نورالهدی
1398/11/04
کانون عشاق الرضا
1398/11/04
کانون نورالهدی
1398/11/18
کانون عشاق الرضا
1398/11/18
کانون نورالهدی
1398/11/25
کانون عشاق الرضا
1398/11/25

📌 برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
🔹کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
🔹کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
🔶مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
🔶محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال بهمن ماه1398