1398/09/04
1398/09/04
1398/09/11
1398/09/11
1398/09/11
1398/09/11

📌 برگزاری مراسم هیئت هفتگی کانون های تربیتی آذرماه

🔹کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
🔹کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
🔶مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
🔶محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی آذرماه 1398