کانون نورالهدی
1398/11/21
کانون عشاق الرضا
1398/11/21
کانون نورالهدی
1398/11/28
کانون عشاق الرضا
1398/11/28

📌 برگزاری مراسم هیئت هفتگی کانون های تربیتی

🔹کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
🔹کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
🔶مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
🔶محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی بهمن ماه 1398