1398/10/04
1398/10/04
کانون نورالهدی
1398/10/11
1398/10/11
کانون نورالهدی
1398/10/20
1398/10/20
کانون نورالهدی
1398/10/25
کانون عشاق الرضا
1398/10/25
کانون نورالهدی
1398/10/30
کانون عشاق الرضا
1398/10/30

📌 برگزاری مراسم هیئت هفتگی کانون های تربیتی

🔹کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
🔹کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
🔶مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
🔶محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی دی ماه1398