| نداشتن هدف عالی،عامل دلزدگی |

انسان وقتی رشد می کند که قله را بشناسد و بعد به سوی قله حرکت کند،این قله همان هدف انسان هاست.

تا زمانی که انسان جهان بینی و انسان شناسی صحیح نداشته باشد،هدف صحیحی را نیز برای خودش انتخاب نمی کند،چون از ابتدا،نگاهش به جای قله به میانه راه است،در طول مسیر هم به دنبال همان حرکت می کند،به همین جهت بیشتر از آن را آرزو نکرده و تلاش نمی کند و به بیشتر از آن هم نخواهد رسید و آن دغدغه ی درونی اش از بین می رود.این موجب دلزدگی و خستگی و بی انگیزگی می شود.

بنابراین اولین تاثیر مساله اصلاح هدف این است که افق واقعی سعادت انسان را تامین می کند‌.

برای اینکه هدف کامل و صحیح و حقیقی داشته باشیم و در راستای آن هدف قدم برداریم،باید معرفت و شناخت خود رو افزایش دهیم،آن وقت است که تازه موتور محرک انسان به حرکت در می آید و انسان متوجه می شود چقدر زحمت کشیده،زحمت هایی که همگی در جازدن بوده و به جای اینکه به طرف قله صعود کند در همان سطحی که قرار داشته دور کوه می چرخیده ولی بالاتر نمی رفته است.

پس اولین تاثیری افزایش معرفت اصلاح هدف انسان ها از زندگی و مجموعه ی رفتارهاست.

کسانی که معرفت صحیحی ندارند، در مسیر حرکت زود فریب می خورند،جذب نیروهای دنیا می شوند،پست و مقام و مال دنیا آنها را بسیار زودتر فریب می دهد،زیرا هدف های عالی تر را مد نظر قرار نمی دهند

| حجت الاسلام والمسلمین جواد عزیزیان |
|جلسه خادمان مجموعه فرهنگی جوادالائمه علیه السلام|
|نداشتن هدف عالی،عامل دلزدگی |