برگزاری کلاس های تقویتی وآموزشی کانون تربیتی عشاق الرضا علیه السلام جهت ارتقا سطح علمی ومهارتی اعضاء

کانون عشاق الرضا
برگزاری کلاس های تقویتی وآموزشی کانون تربیتی عشاق الرضا علیه السلام جهت ارتقا سطح علمی ومهارتی اعضاء
کلاس های تقویتی وآموزشی کانون عشاق الرضا(ع) آذرماه1398
برچسب گذاری شده در: