اردوی برغان تابستان98

اردوی برغان تابستان98

یادبود اردوی تفریحی برغان افتتاحیه ی طرح تابستانه ی کانون های فرهنگی تربیتی ?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی             ?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)    ?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز