رزمایش همدلی

رزمایش همدلی

مجموعه جهادی جوادالائمه علیه السلام در ماه مبارک رمضان به کمک خیرین،جهت ایجاد جلوه ای از جامعه مهدوی وسلامتی وتعجیل فرج امام زمان(عج)اقدام به اهداء بسته های غذائی ورفاهی به نیازمندان می نماید اطلاعات بیشتر: 09354647979   مشارکت

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال بهمن ماه1398

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال بهمن ماه1398

برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی و فوتسال دی ماه1398

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی و فوتسال دی ماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی بهمن ماه 1398

مراسمات هیئت هفتگی بهمن ماه 1398

برگزاری مراسم هیئت هفتگی کانون های تربیتی بهمن 1398

کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی دی ماه1398

مراسمات هیئت هفتگی دی ماه1398

مراسمات هیئت هفتگی دی ماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه برنامه تفریحی فوتسال و حلقات معرفتی.
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی وفوتسال آذرماه1398

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی وفوتسال آذرماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال آبان ماه1398

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال آبان ماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی آذرماه 1398

مراسمات هیئت هفتگی آذرماه 1398

? برگزاری مراسم هیئت هفتگی کانون های تربیتی

?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز