|امید حاصل هدف متعالی|

|امید حاصل هدف متعالی|

وقتی به واسطه افزایش سطح معرفت هدف آدمی اصلاح شود،روحیات خود به خود تغییر می کنند!!!همین که انسان خودش را شناخت و جایگاه خود را در عالم دانست،مجموعه ای از صفات در درونش شکل میگیرد.یکی از ارکان پیشرفت ((امید))استانسان های

|نادیده گرفتن لغزش مردم|

|نادیده گرفتن لغزش مردم|

دررفتارمان با مردم،چشم پوشی کنیم.(البته با امربه معروف ونهی از منکر اشتباه نشود) امام علی علیه السلام می فرمایند:من اشرف افعال الکریم تغافله عما یعلم از شریفترین کارهای انسان با کرامت این است که آنچه را می بینئ،نادیده بگیرد قرآن