|تلاش وانگیزه دستاورد هدف عالی|

|تلاش وانگیزه دستاورد هدف عالی|

|تلاش و انگیزه دستاورد هدف عالی| نمونه دیگری از خصوصیات رفتاری که با تغییر نگرش ها و هدف تغییر می کند به شدت به آن نیازمند هستیم روحیه تلاش و جهاد استیعنی داشتن انگیزه های قوی برای حرکت کردن در

|امید حاصل هدف متعالی|

|امید حاصل هدف متعالی|

وقتی به واسطه افزایش سطح معرفت هدف آدمی اصلاح شود،روحیات خود به خود تغییر می کنند!!! همین که انسان خودش را شناخت و جایگاه خود را در عالم دانست،مجموعه ای از صفات در درونش شکل میگیرد.یکی از ارکان پیشرفت ((امید))است

|نداشتن هدف عالی،عامل دلزدگی |

حجت الاسلام عزیزیان

انسان وقتی رشد می کند که قله را بشناسد و بعد به سوی قله حرکت کند،این قله همان هدف انسان هاست.
تا زمانی که انسان جهان بینی و انسان شناسی صحیح نداشته باشد،هدف صحیحی را نیز برای خودش انتخاب نمی کند،چون از ابتدا،نگاهش به جای قله به میانه راه اسو،در طول مسیر هم به دنبال همان حرکت می کند،به همین جهت بیشتر از آن را آرزو نکرده و تلاش نمی کند و به بیشتر از آن هم نخواهد رسید و آن دغدغه ی درونی اش از بین می رود.این موجب دلزدگی و خستگی و بی انگیزگی می شود.
بنابراین اولین تاثیر مساله اصلاح هدف این است که افق واقعی سعادت انسان را تامین می کند‌.

برای تربیت،از خداوند متعال کمک بگیرید

برای تربیت،از خداوند متعال کمک بگیرید

?️گزیده ای از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عزیزیان در جمع اولیاء و مربیان پیرامون بحث تربیت: ?تربیت مجموعه ای از تلاش های سنجیده ،منظم و هدفمند برای شکوفایی استعدادها بالقوه است ?تربیت ،بدون تلاش و نظم ممکن نیست ?باید سنجیده