|نادیده گرفتن لغزش مردم|

|نادیده گرفتن لغزش مردم|

دررفتارمان با مردم،چشم پوشی کنیم.(البته با امربه معروف ونهی از منکر اشتباه نشود) امام علی علیه السلام می فرمایند:من اشرف افعال الکریم تغافله عما یعلم از شریفترین کارهای انسان با کرامت این است که آنچه را می بینئ،نادیده بگیرد قرآن