نشانه های ظهور /صیحه ی آسمانی

نشانه های ظهور /صیحه ی آسمانی

?مهدویت#نشانه_های_ظهورصیحه ی آسمانی:اين نشانه از جمله نشانه‌هايي است كه در منابع شيعه و اهل سنت با واژه‌هايي به آن اشاره شده است. برخي از اين واژه‌ها عبارتنداز:ـ نداءـ صيحهـ ‏صوتاينجا منظور از نداي آسماني، صدايي است كه در آستانه ظهور