نشانه های ظهور

نشانه های ظهور

نشانه‌های ظهور( حتمی و غیر حتمی ) مقدمه: آنچه امروزه با عنوان نشانه‏ هاي ظهور در نوشته‌ها و گفته‌ها به چشم و گوش مي‌خورد، انبوهي است از حوادث و رخدادهايي كه به انواع فراواني قابل تقسيم است. بر خلاف تلقي

حتمی بودن صیحه ی آسمانی

حتمی بودن صیحه ی آسمانی

مهدویت#نشانه_های_ظهورحتمی بودن ندای آسمانی:شيخ كليني با ذكر سند از عمر بن حنظله نقل كرده كه گويد:از امام صادق(علیه السلام) شنيدم كه فرمود:«پيش از قيام قائم پنج نشانه است: صيحه و سفياني و خسف و قتل نفس زكيه و يماني.در اين

نشانه های ظهور /صیحه ی آسمانی

نشانه های ظهور /صیحه ی آسمانی

?مهدویت#نشانه_های_ظهورصیحه ی آسمانی:اين نشانه از جمله نشانه‌هايي است كه در منابع شيعه و اهل سنت با واژه‌هايي به آن اشاره شده است. برخي از اين واژه‌ها عبارتنداز:ـ نداءـ صيحهـ ‏صوتاينجا منظور از نداي آسماني، صدايي است كه در آستانه ظهور